MARKUS FERNLUND

Markus Fernlund är författare, föreläsare och coach som brinner för att medvetandegöra osynliga mönster som vi människor ofta lever utifrån. Både som individer och som grupper, i exempelvis företag och organisationer.

En förutsättning för att kunna skapa förändring är att du först blir medveten. Medveten om dig själv och din situation. Markus vill öka medvetenheten hos människan så hon blir mer fri att välja i sitt liv. Han baserar ofta det han skriver på egna erfarenheter som han tillförskaffat sig både privat och i arbetslivet. Markus har också gått flera internationella kurser i coach- och medvetandeträning. Markus bor i både Söderhamn och Umeå.

Boken är ett resultat av hans erfarenheter av att prata om medvetenhet. Hur dina tankar påverkar dig och hur dina känslor kan bli din bästa vän.

Han har tidigare varit entreprenör och marknadschef för, så han vet hur man kommunicerar och har en förståelse för att konkretisera och att göra detta ämne praktisk. Förmodligen är det en bidragande faktor bakom bokens popularitet.

Han jobbar även med företag som vill arbeta med företagskultur genom att synliggöra företags outtalade värderingar men även med personer som vill fördjupa sitt personliga ledarskap och upptäcka sina sanningar. Han har tidigare varit med och byggt upp Memira där han var marknadschef och kulturbärare.

BLIR DU NYFIKEN?

Medvetenhet hjälper oss att växa

Är det dags för dig och dina medarbetare att bli lite mer medvetna? Känner du att ni har bara jobbat med siffror, processer, målstyrning och resultat? Funderar du på att definiera era värderingar och stärka er företagskultur? Kontakta Markus via mejl på kontaktsidan eller ring på 070-66 30 462