UTVECKLA DITT INRE LEDARSKAP

Ge dina medarbetare en inspirerande föreläsning där de får verktyg som hjälper dem att ta ansvar för sin egen och organisationens utveckling.

Utveckla ditt inre ledarskap syftar till att öka medvetenheten om tankar, känslor och reaktioner. Medvetenheten får dig att bli uppmärksam på hur ofta vi människor skapar situationer och dramer genom att låta tankar och känslor styra våra handlingar.

Tankar och känslor som egentligen inte hör ihop med situationen i just detta nu, men som triggas av alla människors individuella upplevelser av sina liv fram till idag.

Dessa tankar och känslor skapar våra känslo- och reaktionsmönster vi lever med varje dag.
Många gånger kan våra omedvetna tanke/känslo-mönster innebära att människor, och därmed också organisationer, hamnar eller stannar kvar i eller upprepar situationer där samma frågor, hinder eller konflikter dyker upp gång på gång och, i värsta fall, förblir olösta.

Det innebär att man agerar istället för att reagera och organisationen blir öppnare och ärligare, driven av ett team där hjärtlighet går hand i hand med fokus på sitt, sina medmänniskors och organisationens bästa.

Föreläsningen varvas med övningar där deltagandet givetvis är frivilligt. Varje individ själv bestämmer själv hur och om hen vill delta.

  • Medarbetaren får en möjlighet att tillsammans med andra prova på olika övningar som ökar medvetenheten.
  • Medarbetaren får kunskaper om hur de fungerar i vardagen och i relationer till andra. Hen kommer att kunna välja hur hen vill förhålla sig till sina upplevelser mer än hen gör idag.
  • Medarbetaren får verktyg och övningar som kan användas i vardagen.


PRAKTISK INFORMATION

Tidsåtgång: ca 1-2 h beroende på arrangemang

Deltagare: Lämplig storlek på grupp är upp till ca 20 personer. Med en liten grupp ges större möjlighet till dialog och för övningar. Perfekt för ledningsgruppen, projektgruppen, avdelningen etc.
Föreläsningen kan även ges för större grupper men då kan den mindre gruppens fördelar gå förlorade.

Förberedelser: Inga förkunskaper krävs. Däremot kan det vara intressant att diskutera hur denna föreläsning kan vara en del av ett större arbete som företaget genomför i syfte att öka medvetenheten, utveckla individer och höja trivsel. Som ett exempel finns ett uppföljningsprogram på 12 veckor via mejl där deltagarna påminns om att vara medveten genom olika övningar och exempel.
 

Markus Fernlund

är föreläsare, coach och författare till Dina Sanningar.

Markus brinner för att göra människor mer medvetna om sina tankar, känslor och beteenden. Han jobbar med företag som vill arbeta med företagskultur men även med personer som vill fördjupa sitt personliga ledarskap och upptäcka sina sanningar. Han har tidigare varit med och byggt upp Memira där han var marknadschef och kulturbärare.Dina Sanningar

handlar om hur du kan leva livet mer medvetet.

Livet som det verkligen är och förslag på hur du kan välja att leva det. Steg för steg vägleds du genom sanningar, tankar, känslor och reaktioner. Du får konkreta och handfasta råd på hur du förändrar och skapar din verklighet, precis så som du vill ha den.