UPPTÄCK DINA SANNINGAR

  • En förutsättning för att kunna skapa förändring är att du först blir medveten.
  • Ett företag med mer medvetna medarbetare leder i förlängningen till en effektivare och lönsammare organisation.


UPPTÄCK DINA SANNINGAR

  • En förutsättning för att kunna skapa förändring är att du först blir medveten.
  • Ett företag med mer medvetna medarbetare leder i förlängningen till en effektivare och lönsammare organisation.


BÖRJAN PÅ NÅGOT NYTT

Medvetenhet hjälper oss att växa

I varje ögonblick har vi chansen att förändra det som varit och prova något nytt. Genom att utveckla det inre ledarskapet får varje individ en ökad medvetenheten om sina tankar, känslor och reaktioner. Det får dig och dina medarbetare att bli uppmärksamma på hur ofta vi människor skapar situationer och dramer genom att låta tankar och känslor styra våra handlingar. Tankar och känslor som egentligen inte hör ihop med situationen i just detta nu, men som triggas av alla människors individuella upplevelser av sina liv fram till idag.

Många gånger kan våra omedvetna tanke/känslomönster innebära att människor och därmed också organisationer hamnar eller stannar kvar i eller upprepar situationer där samma frågor, hinder eller konflikter dyker upp gång på gång och, i värsta fall, förblir olösta. Ett företag med mer medvetna medarbetare leder i förlängningen till att medarbetaren tar ansvar för sina känslor och sina reaktioner. Det innebär att man agerar istället för att reagera och organisationen blir öppnare och ärligare, driven av ett team där hjärtlighet går hand i hand med fokus på sitt, sina medmänniskors och organisationens bästa.

Genom ny kunskap lär man sig. Genom nya insikter blir kunskapssteget mycket större.
Genom medvetenhet kommer fler insikter.

GE DINA MEDARBETARE EN LITE ANNORLUNDA OCH INSPIRERANDE FÖRELÄSNING

Där de får verktyg som hjälper dem att ta ansvar för sin egen och organisationens utveckling.

SAGT EFTER GJORT

Så här tycker några som lyssnat och deltagit på föreläsningarna.

Mikael Reijer

VD, AEFAB


”Markus är en föreläsare som berör med sin föreläsning och får människor att tänka till och koppla av. Markus utvecklar förutsättningar och verktyg så att varje medarbetare och chef lär känna sig själv bättre. Jag kan varmt rekommendera Markus om du vill utveckla din verksamhet och organisation.”

Ewa-Lotta Sköld

Kontorschef Hälsinglands Sparbank, Järvsö


”Att bryta invanda tankar och invant beteende är svårt, men med Dina Sanningar så får man nya tankar och hjälp på vägen. Vi samlade arbetsgruppen för att få ett gemensamt "språk" kring detta. Det var omtumlande men lärorikt. Tiden stannar upp och man måste tänka till och fråga sig själv - Är det här ett medvetet val eller ett invant beteende? Tack Markus för att du tog oss ett steg längre, utanför komfortzonen.”

Per Lundkvist

L&S Gruppen


”Markus föreläsning gav de flesta av oss på företaget en förändrad syn på livet. Vi har lärt oss att stanna upp reflektera och genom detta bättre kunna dra fördel av händelser och situationer, såväl i arbetet som privat."

SAGT EFTER GJORT

Så här tycker några som lyssnat och deltagit på föreläsningarna.

ÖVNING GER FÄRDIGHET

Medvetenhet är inte något man gör, det är något man är.

Föreläsningarna varvas med övningar där deltagandet givetvis är frivilligt. Varje individ själv bestämmer själv hur och om hen vill delta.

  • Medarbetaren får en möjlighet att tillsammans med andra prova på olika övningar som ökar medvetenheten
  • Medarbetaren får kunskap om hur de fungerar i vardagen och i relationer till andra. De kommer att kunna välja hur de vill förhålla sig till sina upplevelser mer än de gör idag.
  • Medarbetaren får verktyg och övningar som kan användas i vardagen.
När man bara lyssnar tar man in och lär sig till en viss grad. Kan man dessutom praktisera det man lärt sig genom olika övningar, kan man uppleva sig själv på ett nytt sätt. Då får man inte bara nya kunskapar utan även nya insikter. Därför kan föreläsningarna göras mer eller mindre övningsbaserade där en workshop är nästa steg.